top of page

Algemene voorwaarden Centrum de Lindebloesem

ALGEMENE VOORWAARDEN CENTRUM DE LINDBLOESEM (versie sept 2021)

Deelnemen aan een activiteit van Centrum de Lindebloesem betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier en na betaling van het lesgeld voor een 10- lessenkaart, proefles of losse les. 10-lessenkaarten zijn verkrijgbaar in het centrum voorafgaand aan je les. Een 10-lessenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Tarieven zijn terug te vinden op de website www.lindebloesem.nu.

 2. Je 10-lessenkaart is 12 weken geldig. Bij langdurige ziekte of een blessure kan deze op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopgezet worden. De weken dat er geen lessen aangeboden worden, tellen niet mee in de duur van de geldigheid. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 3. Je behoort tot 1 of meerdere groepen. Indien je niet kan deelnemen aan een les van jouw groep, meld je je minimaal 24h van te voren af. Bij voorkeur via sms. Op die manier geef je de gelegenheid aan een ander om een les te volgen. Bij niet tijdig afmelden wordt je beschouwd als te hebben deelgenomen aan de les. Als je zelf een les wil bijwonen in een andere groep, meld je je daarvoor aan. Indien er voldoende ruimte is, kan je aan die les deelnemen.

 4. Sommige groepen zijn groter dan andere. Indien er langere tijd meer dan 9 deelnemers meedoen, doen wij er alles aan om een extra les te voorzien.

 5. Als een groep langere tijd minder dan 6 deelnemers heeft, kan deze les gestopt worden, verplaatst of vervangen door een andere les.

 6. Indien er voor een les wegens afmeldingen 3 of minder deelnemers zijn, behoudt centrum de Lindebloesem het recht om de les te annuleren.

 7. De yogaruimte is een kwartier vóór aanvang van de les open. Opdat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten, wordt je vijf minuten voor een les start in de zaal verwacht. Bij aanvang van de les wordt de poort en toegangsdeur gesloten.

 8. We verzoeken je om bij aankomst zelf je naam op te schrijven op het blad in de hall. Op basis daarvan wordt je 10-lessenkaart geupdate. Indien je komt voor een proefles of losse les meld je je even aan bij de docent. We vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

 9. Vakanties en dagen dat er geen les is, worden van te voren aangegeven.

 10. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je twijfelt over je fysieke conditie, onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.

 11. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke en psychische bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, depressie, angsten, .. etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.

 12.  Centrum de Lindebloesem is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

 13. In het centrum zijn een aantal yogamatjes aanwezig voor wie zelf geen matje heeft. Uit oogpunt van hygiëne en de kans te verhogen dat je thuis ook yoga beoefent, is het aanschaffen van een eigen yogamatje aangeraden. Je docent kan je hierbij tips geven als je daar vragen over hebt. Belangrijk is dat je matje voldoende grip heeft voor bepaalde oefeningen. Dit om blessures te vermijden. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken kunnen daarbij ook helpen.

 14. Jassen, tassen, schoenen, mobieltjes (in vliegtuigstand of uit), …  laat je achter in de hall. In de zaal heb je enkel je matje nodig en eventueel een dekentje, kussen, flesje water.

 15. Voor degenen die na de les in de innerlijke rust van de relaxatie wensen te blijven, wordt het op prijs gesteld om de rust te respecteren en zachtjes te spreken als je nog na wil praten.

 16. Bij ziekte/uitvallen van de docent wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De weken dat er geen lessen kunnen doorgaan, worden autmatisch bijgeteld op de geldigheidsduur van uw 10-lessenkaart.

 17. Adresgegevens en personalia zijn uitsluitend voor gebruik van Centrum de Lindebloesem en worden niet aan derden doorgegeven. 

 18. Centrum de Lindebloesem behoudt zich het recht de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. De voorwaarden zijn altijd te raadplegen via de website en in het centrum op hardcopy. In het geval van aanpassingen zal dit aangegeven worden op de site en vermeld worden tijdens de lessen.

 19. Deelname aan lessen of activiteiten van Centrum de Lindebloesem betekent akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden. Voor therapie gelden aanvullende voorwaarden die besproken worden tijdens de intake.

bottom of page