Wat deze yoga zo bijzonder maakt 

Toen de grondlegger van deze yogavorm (Swami Vivekananda Saraswati) een onderzoek voerde naar de yoga die in de wereld wordt aangeboden, kwam hij tot de vaststelling dat de cruciale aspecten van yoga vaak achterwege blijven of afgezwakt worden of soms helemaal verdraaid worden. Vele westerse yogavormen hebben meer weg van gymnastiek en fitness en zijn de band met de oude klassieke vorm die de "eenwording' vooropstelt, verloren.

Dientengevolge ontwikkelde hij een authentiek yogasysteem gebaseerd op de oorspronkelijke Indische en Tibetaanse tantrische yoga tradities, waarbij duidelijkheid en efficiëntie vooropstaan.

Uiteraard is er niets vergelijkbaar met het aan den lijve ondervinden van dit systeem, maar hierbij geef ik je graag weer wat je mag verwachten :  •  Je zal niet terecht komen in een zweverige atmosfeer, noch bij een bende fitnessfanatici. Geen van beiden kunnen je dat opmerkelijk niveau van zelfbewustzijn en klaarheid bijbrengen dat eigen is aan het spirituele leven en zelfrealisatie. In dit yogasysteem neem je zelf verantwoordelijkheid voor jouw leven en toekomst, ben je bereid zelfmedelijden en onwetendheid op te geven voor een vastberaden en deskundige benadering vol humor, vitaliteit en gezond verstand.

  • Dit systeem staat voor een hoge kwaliteit en bestrijkt vele aspecten van yoga, zelf-heling en spiritualiteit. Op aanvraag kunnen ook workshops worden gegeven om bepaalde thema's meer uit te diepen.

  • Westerlingen zijn doelgericht en verwachten concrete resultaten van hun spirituele beoefening. Velen gebruiken echter inefficiënte methodes en hebben geen controle over hun geest en emoties die gaat ronddolen in een fantasiewereld. Deze lessen leggen de nadruk op praktijk met een specifieke doelstelling om zo een specifiek resultaat te bekomen. De technieken zijn efficiënt om lichaam en geest te zuiveren, blokkades en remmingen op te heffen en de levenskwaliteit te verbeteren. Dit systeem geeft begrijpbaar, helder en diepgaand onderricht over esoterische yoga en spiritueel leven

  • Dit systeem onthult de feitelijke mechanismen achter yoga. De technieken zijn aangepast aan de 21ste eeuw en geven de beoefenaar de gelegenheid om te leren en te ondervinden wat 5000 jaar yoga traditie te bieden heeft. Door middel van praktijklessen, workshops, lezingen en groepsmeditaties verwerft de beoefenaar een inzicht in het echte spirituele pad.

  • Deze yoga vormt een synthese tussen het rationele denken uit het Westen en de mystieke tradities uit het Oosten en omvat verscheidene spirituele methodes en zelfontwikkelingssystemen.

  • Het onderricht betreft spirituele evolutie en zelfrealisatie zonder daarbij aardse aspecten zoals heling, fysieke ontwikkeling en levenskwaliteit uit het oog te verliezen.